Jeg ønsker at øge tilgængeligheden til viden og værktøjer til, hvordan personer omkring børn, unge og voksne med sproglige udfordringer, kan skabe de bedste forudsætninger for den sproglige udvikling.
Jeg tilbyder derfor individuelle vejledningsforløb i sprogtræning, studiecirkler om tidlig indsats samt kurser om sprogtræning med Karlstadmodellen og kurser i tegn-til-tale. 
Læs mere om de enkelte ydelser her:

Vejledning i Sprogtræning

Vejledning i sprogtræning med Karlstadmodellen er for jer, der ønsker hjælp til at skabe de bedste forudsætninger for den sproglige udvikling hos et barn, en ung eller voksen med sproglige udfordringer.
Vejledningen tilpasses efter jeres behov indenfor rammerne i Karlstadmodellen. Som jer vejleder vil jeg skabe struktur, overblik, dele viden og i fællesskab med jer udarbejde en periodeplan med mål for sprogtræningen, som regelmæssigt evalueres og opdateres. Selve sprogtræningen vil tage udgangspunkt i barnets/ den unges/ den voksnes egne interesser, motivation og hverdag, da vi alle lærer bedst, når det giver mening og er motiverende. 

Tidlig indsats
– På vej mod sproglig kommunikation

Studiecirkel* om udviklingen ”På vej mod en sproglig kommunikation” er for jer, som er nybagte forældre eller anden nærtstående til et spædbarn med risiko for at opleve udfordringer senere i sin sprogudvikling.

Målet er, at barnet kommer godt fra start. En tidlig indsats vil forebrygge negative oplevelser og forhindringer ved at give barnets netværk viden, kompetencer og håb til at være et skridt foran til at give den nødvendige støtte og guidning på den tidlige sprogrejse. Med viden og kompetencer om den tidligste kommunikation lærer I at skabe et godt udviklende kommunikativt miljø, der er tilpasset netop jeres barns forudsætninger og behov for støtte i sin udvikling. 

*En studiecirkel er en gruppe mennesker, som mødes regelmæssigt i en periode for at fordybe sig i et bestemt område.

Tegn-til-tale kurser
Tegn-til-tale er et effektivt tydeliggørende værktøj for alle, som oplever større eller mindre udfordringer i sin sprogudvikling. Kurset i tegn-til-tale er for jer, der ønsker at blive en god samtalepartner for personer med behov for ekstra støtte til sin sprogudvikling. Tegn-til-tale giver mulighed for at kunne udtrykke ønsker og behov før det talte sprog er tilstrækkeligt udviklet og på den måde blive forstået, deltage i fællesskabet og udvikle sine sproglige færdigheder.
På kurset bliver I klædt på til at anvende tegn-til-tale i forskellige hverdagssituationer ved at få både viden om anvendelsen af tegn samt en masse praktiske øvelser og redskaber.
Kurser & supervision
Jeg afholder løbende kurser med offentlig tilmelding, men tilbyder også skræddersyede kurser, workshops og supervision i institutioner, skoler, foreninger m.m. Tilbuddet vil tilpasses efter jeres ønsker og behov. 
Det kan bl.a. bestå af en fælles personaledag med introduktion til Karlstadmodellens grundlæggende principper. Eller supervision med faglig sparring ift., hvordan I skaber de bedste forudsætninger for børn med sproglige udfordringer ved at sætte fokus på  tilrettelæggelse og implementering af et godt udviklende kommunikativt miljø. 
Det kan både være dags- eller aftenoplæg til fx arrangementer i foreninger, institutioner eller på personaledage.