Jeg udarbejder illustrationer til børnebøger, hjemmesider, logoer og til specialpædagogisk sprogtræningsmateriale. Jeg laver også individuelt og personligt sprogtræningsmateriale, som er tilpasset den enkeltes behov og interesser.
Min kreative formidling vil kombineres med min viden og erfaring med både sprogudvikling, Karlstadmodellen og specialpædagogiske tilgange.

Nedenfor og på resten af hjemmesiden ses enkelte eksempler på mit illustrationsarbejde. Du er velkommen til at kontakte mig for at få tilsendt yderligere referencebilleder. 

Logo til virksomheden
Sprog For Alle

Illustrationer i bog om Karlstadmodellen.

Illustrationer i folder om sprogtræning i skolen


Illustrationer til begrebskort til læsebøger med skriften som mål

Mit afsluttende certificeringsprojekt på vejlederuddannelsen i Karlstadmodellen (2016)