Jeg møder mange forskellige personer i mit arbejde som vejleder i Karlstadmodellen. De indeholder alle på hver sin måde en indre styrke – også kaldet Empowerment. Mit fokus er at få hver enkelt person til at vokse i energi, selvfølelse, bevidsthed og kundskaber, så de oplever endnu mere Empowerment og får styrke til at påvirke egen situation. Det gælder både personen, der har behov for sprogtræning, men også hans/ hendes familie og netværk.
Herunder kan du læse personlige historier fra forskellige familier og få et lille indblik i eksempler på Empowerment hos de familierne jeg vejleder. 
Alfred, 8 måneder
Denne skønne lille fyr er i dag 8 mdr. Alfred er født med Downs Syndrom og hans forældre, storebror og bedsteforældre har derfor deltaget i en studiecirkel om tidlig sprogstimulerende indsats siden Alfred var kun 3 mdr. Det er nemlig aldrig for tidligt at starte sprogtræning.
Formålet med studiecirklen har været at give familien viden, kompetencer og håb til at være et skridt foran og støtte Alfred på vej i udviklingen af den tidlige kommunikation og på den måde forebygge forhindringer og negative oplevelser. 
Jeg har mødtes med dem ca. hver måned, for at danne en fælles viden om, hvordan de alle skaber et godt udviklende miljø, der er tilpasset netop Alfreds forudsætninger og behov. Alfreds forældres udtaler selv således:

”At få lov til og give Alfred de bedste sproglige forudsætninger, og starte i en aldre af bare 3 mdr., tror og håber vi som forældre på gør, at han før eller siden vil få et godt sprog og en tydeligere forståelse af, hvad han gerne vil fortælle os inden sproget er der. 

Vi er derfor rigtig glade for at være en del af studiecirklen. 
Vi har endda været så heldige, at vi kan holde det sammen med bedsteforældre også. 
Linda er rigtig god til og få lavet 'undervisningen' sjov og spændende for selv storebror på 5 år. Vi oplevede stor medmenneskelighed og professionalitet fra Linda."
Forældre til Alfred

Det har været helt fantastisk at følge og støtte familien på denne rejse i en ny verden, hvor der pludselig er noget, der hedder Downs Syndrom, tidlig sprogstimulerende indsats, tegn til tale og meget mere. Når jeg har foreslået lege og øvelser til at udvikle Alfreds tidlige kommunikation, så har deres respons flere gange mindet mig om Pippi Langstrømpes motto ”Det har jeg aldrig prøvet før, så det kan jeg sikkert godt”. Det er EMPOWERMENT og det har været en gave at få lov til at hjælpe både Alfred og familien godt fra start på denne nye rejse.

Dreng, 10 år

Jeg vejleder en dreng, der fornyligt skulle have foretaget en coronatest. Drengen har autisme og har ligesom mange af os andre gavn af forberedelse, struktur og tydeliggørelse inden nye ukendte situationer. 

Forberedelse kan frigive energi og dermed bidrage til en mere positiv oplevelse af at kunne klare en given situation. Aktiviter vil ofte også virke mere motiverende, hvis man kan se meningen med det man skal. 

Jeg lavede derfor i samarbejde med forældrene et materiale bestående af en social historie, der forklarede hvordan, hvornår og hvorfor han skulle testes.

Historien blev præsenteret i perioden før testen, mens han var hjemme i trygge omgivelser, da det er nemmere at indlære, når kroppens alarmberedskab er i ro. 

Jeg lavede også et visuelt skema, der blev anvendt på testdagen for at tydeliggøre rækkefølgen og hvornår han var færdig. Forældrene forberedte også drengen ved at gå på opdagelse foran spejlet, hvor de øvede at åbne munden og sige “ahhh”. 

Efter testen modtog jeg denne sms fra drengens mor: 


"Nu er han testet! Takket være dit fantastiske skema.
Han var SÅ dygtig. Han lukkede munden, men åbnede igen, da hun bad om det, så de kunne klare det sidste.
Jeg er så taknemmelig for, at han var så godt forberedt..."
Drengens mor
Rasmus, 28 år
Rasmus er en ung mand med humor og en masse på hjertet. Han øver derfor at udvikle sit sprog, så han kan dele sin verden med andre. Ved hjælp af sprogtræning og netværksmøder med opbakning fra både bofællesskabet og familien har Rasmus udviklet sin udtale.
Fokus har bl.a. været at inddrage Rasmus som en aktiv del af processen, så han får oplevelsen af ansvar og ejerskab over sin egen sprogtræning. Det har givet Rasmus en selvtillid, motivation og energi til at udvikle sit sprog endnu mere.
Rasmus har løbende været med til selv at bestemme formen på materialet og øvelserne til de lyde og ord han øver at udtale. Det har bl.a. været for at sikre, at sprogtræningen giver mening og er motiverende for Rasmus. Det er nemlig der det virkelig rykker! Rasmus’ mor har sagt det sådan: 

"Jeg sætter så stor pris på din måde at arbejde med Rasmus' sprog og kommunikaiton.
Rasmus glæder sig hver gang I skal øve sammen. Han bliver så glad og stolt hver gang, han får succes med udtale af et nyt ord.
Jeg ville ønske, at han var blevet hjulet på denne måde, mens han var barn. Så er jeg sikker på sproget havde været langt bedre end nu.
Men det er heldigvis aldrig for sent at gøre en forskel. Vi lærer jo heldigvis hele livet."
Mor til Rasmus