Sproget udvikles gennem hele livet, når vi indgår i forskellige samspil i hverdagen. Nogle har behov for ekstra tydelige sproglige rollemodeller for at udvikle sit sprog bedst muligt. 
Som fagperson eller familiemedlem til et barn, en ung eller en voksen med sproglige udfordringer kan I støtte denne udvikling ved bevidst at anvende viden og værktøjer om sprogudviklingen I jeres daglige samvær.

Jeg afholder løbende kurser med offentlig tilmelding, men tilbyder også skræddersyede kurser, workshops og supervision i institutioner, skoler, foreninger m.m indenfor både normal- og specialområdet. Tilbuddene kan afholdes i hverdage og weekender samt dags- og aftensoplæg.

Her kan I få ideer, sparring og viden om, hvordan en målrettet indsats kan implementeres i hverdagen på en struktureret og overskuelig måde, der passer ind i jeres hverdagssituation. I vil også få konkrete forslag til værktøjer, sproglege og materialer. 

Tilbuddet egner sig både til en fælles pædagogisk dag med personalegruppen, en forældreaften, et foreningsarrangement el. lign. 
Jeres fælles personaledag kan fx bestå af kurset “Introduktion til Karlstadmodellen” og en supervision kan bestå af faglig sparring ift., hvordan I skaber de bedste forudsætninger for specifikke børn med sproglige udfordringer ved at sætte fokus på tilrettelæggelse og implementering af et godt udviklende kommunikativt miljø. 

Sommerskole om Karlstadmodellen: 

Kontakt mig for en uforpligtende snak om, hvilket tilbud, der vil passe jeres ønsker og behov.