Empowerment som mål og metode: 

Empowerment handler om at vokse i energi, bevidsthed, kundskaber og selvfølelse, for selv at blive i stand til at påvirke sin egen situation. 

Mit mål er at øge den enkeltes oplevelse af Empowerment, så han/hun kan få en stemme i eget liv, og dermed opleve mere frihed, selvstændighed og ligeværd. 

For at nå dette mål bruges Empowerment, som metode ved, at personens netværk får tilstrækkelig indsigt og færdigheder om sprog og sprogtræning samt opnår mod og motivation til at tage del i beslutningerne og udførelsen af sprogtræningen. 

På den måde bliver netværksdeltagerne bedre klædt på som vejvisere for personen, som har behov for en anderledes tilgang og støtte for at udvikle sit sprog og kommunikation. Ved selv at blive stærk kan vi også gøre andre stærkere. Det er også en af grundene til, at Karlstadmodellen er en familiecentreret netværksmodel. 

Håb skaber fremtiden:

En måde at styrke en persons følelse af Empowerment er bl.a. at fremhæve personens styrker i den måde vi spejler ham/ hende og samtidig skabe mulighed for, at personen får positive erfaringer med at være en ligeværdig og aktiv deltager i samspillet. 

Det kræver, at personen bliver mødt med håbets pædagogik, hvor omgivelserne tør tro på, at forandring er muligt. Når vi tør håbe og sigte mod stjernerne, så får personen også mod og motivation til at søge nye muligheder for at vælge, beslutte, handle og være delagtig i sit eget liv. 

Dette gælder både i mødet med børn, unge, voksne samt i samarbejdet med både familiemedlemmer og fagprofessionelle. 

I filmen illustreres, hvordan fagpersoner fra daginstitutioner og skoler kan øge graden af Empowerment i forældresamarbejdet.

Mit afsluttende certificeringsprojekt på vejlederuddannelsen i Karlstadmodellen (2016)