Vi lærer alle hele livet:

Læringen sker ved, at vi bygger ny viden og nye færdigheder ovenpå tidligere erfaringer.

At bruge kontinuitet som et pædagogisk hjælpemiddel handler om at hjælpe med at skabe sammenhæng og forbindelse mellem det barnet kender og det ukendte og mellem det enkle og det abstrakte. 

Alt læring hænger sammen, ligesom en trapper, der forsætter med at få nye trin lagt ovenpå det tidligere, så vi langsomt nærmer os nogle af de stjerner vi sigter efter. I Karlstadmodellen er der både fokus på at skabe kontinuitet i tiden, hvor der sprogtrænes, i sprogtræningsmaterialet og i metoden, der sprogtrænes efter. 

Kontinuitet i metode: 

Det er meget relevant at dele viden om barnet, om dets behov for støtte, om det interesser og hvordan I bedst guider og motiverer barnet på vej mod ny læring. Det vil være med til at spare energi, tid og kræfter for både jer og barnet.
Derfor er Karlstadmodellen en netværksmodel med fokus på at skabe fælles indsats og sammenhæng mellem barnets forskellige arenaer. 

Kontinuitet i tid: 

For at lære nyt kræves mange gentagelser og forskellige variationer. Derfor må sproget øves regelmæssigt og som en naturlig del af hverdagen. Derfor ses barnets nærmeste som de vigtigste aktører i sprogtræningen, fordi de har den daglige kontakt med barnet.

Kontinuitet i materiale: 

Karlstadmodellen har fokus på at skabe sammenhæng mellem de materialer og øvelser, som anvendes på de forskellige udviklingsniveauer. 
De geometriske former anvendes fx både til at lege borte-tit lege, til at putte klodser i putte-i-kasser, lægge puslespil med former, stable tårne med klodser, matche former i forskellige farver og størrelser for senere at anvende former som symboler for ordenes grammatiske betydning.