Et individuelt vejledningsforløb er for jer, der ønsker at støtte sprogudviklingen hos et barn, en ung eller en voksen med sproglige udfordringer. Vejledningen kan også tilbydes som supervision til familier, der hjemmetræner efter servicelovens § 32a. 

Som jeres vejleder vil jeg guide, støtte, motivere og konkretisere, hvordan I kan hjælpe netop jeres barn med at udvikle sit sprog. Sprogtræningen vil altid tage udgangspunkt i den enkelte og tilpasses hans/ hendes interesser, motivation og hverdag, fordi vi alle lærer bedst, når det er sjovt og giver mening. 

Overblik i processen:

Vi laver i fællesskab en struktureret og individuel periodeplan med målbare mål for sprogtræningen, der kan hjælpe jer med at få overblik over, hvordan I kan sprogtræne i hverdagen. Vejledningen vil tilpasses efter jeres behov indenfor Karlstadmodellens rammer. Jeg anbefaler, at vi mødes ca. hver 4-6. uge, for at evaluere og opdatere periodeplanen samt bevare energien og motivationen hos både barnet og de omkringværende voksne.

Netværk:
Sprogtræningen er mest effektiv, når flest mulig har fælles fokus og tilgang, så barnet oplever sammenhæng, får flere gentagelser og flere erfaringer med at anvende sit sprog sammen med andre. 

Jeg anbefaler derfor at etablere et netværk bestående af vigtige personer omkring barnet. Jeg hjælper gerne med at etablere et sådan sprogtræningsnetværk, hvor I alle kan få fælles fokus, sammenhæng og vejledning i, hvordan I bliver gode sproglige rollemodeller. 
Alle kan deltage i et sprogtræningsnetværk (lige fra forældre, pædagoger, lærer, søskende, familiemedlemmer, barnepiger/ hjælpere, logopæder og andre interesserede).
Først afholdes et introduktionsmøde med barnets forældre, hvor det aftales, hvem der inviteres til det første netværksmøde.

Priser: 

880 kr. pr. time inkl. moms (ekskl. kørsel)

Kørsel udregnes efter statens takst på 3,73 kr./km. (2023) samt kørselstid på 440 kr. pr. time inkl. moms.

Et vejledningsforløb kan både købes privat, tilkøbes som ekstern konsulent i skoler og dagtilbud eller søges som en del af hjemmetræning. 

Skriv for at få et samlet tilbud til f.eks. hjemmetræning eller hvis du vil høre mere om, hvordan et vejledningsforløb vil kunne se ud for jer.