Livslang læring:

Vi lærer alle hele livet. Udviklingen af sproget forberedes allerede, når fosteret er inde i maven og fra spædbarnets første skrig. Sprogudviklingen forsætter hele livet, eftersom der hele tiden sker ændringer og nuanceringer i vores sprog. Det er derfor aldrig for tidlig eller for sent at starte sprogtræning.

Sproget er som en togrejse:

Sprogudviklingen og sprogtræningen kan ses som en togrejse, hvor toget hele tiden  er i bevægelse og på vej på sin rejse. Vi er alle (både børn, unge og voksne) på en sprogrejse, men hver togrejse ser forskellige ud. 

Den enkelte persons rejse påvirkes af de vilkår, som tilbydes af menneskerne i personens netværk. Netværker kan ses som personalet på toget, der sørger for, at personen har energi til at komme fremad og fjerner forhindringer, som ligger på skinnerne. 

Togrejsens hastighed og retning bestemmes af personen selv, fordi han/ hun er chaufføren i sit eget tog. Andre kan godt komme med foreslag til rejsen, men det er i sidste ende chaufføren, der skal foretage rejsen. Hver enkelte rejse vil derfor kunne variere i tempo i løbet af livet og nogle gange kan chaufføren også komme ud på lidt alternative ruter og omveje. 

Toget har også forskellige vogne, som indeholder færdigheder og erfaringer med sproget samt materiale og metoder, der passer til den del af rejsen, som toget på på vej mod. På dette billede er pragmatik den første vogn efterfulgt af leksikon, grammatik, fonologi og prosodi. Vognene og deres rækkefølge kan se forskellig ud, fordi de bestemmes af den enkelte chauffør. På rejsen kommer toget forbi forskellige stationer, som symboliserer udviklingsstadier i sprogudviklingen. 

Udviklingsstadier:

Sprogudviklingens forskellige udviklingsstadier er i Karlstadmodellen inddelt i nedenstående stadier. De symboliserer stationer på togrejsen. Udviklingsstadierne tager udgangspunkt i de udviklingstrin, som finder sted i den typiske sprogudvikling, men rejsen vil altid foregå ud fra den enkelte chaufførs forudsætninger og behov for støtte. 

De vogne, som chaufføren har placeret forrest vil være længere fremme på rejsen end de bagerste vogne. Vognene med de forskellige områder af sproget vil derfor ofte være på forskellige udviklingsniveauer, hvilket der selvfølgelig må tages hensyn til i tilrettelæggelsen af sprogtræningen. 

Toget stopper aldrig ved en station, men er altid på vej mod den næste. I Karlstadmodellen foregår sprogtræningen ud fra, hvilken station personen er på vej imod. Du kan læse mere om hver rejse på vej mod de enkelte stationer her: