Den nærmeste udviklingszone: 

Barnet udvikler sit sprog og kommunikation, når andre guider og støtter et skridt foran dets aktuelle mestringsniveau og viser vejen mod nye færdigheder.

Grænsen mellem det barnet selv kan og det han/ hun endnu ikke mestre kaldes den nærmeste udviklingszone. 

Efter flere positive erfaringer med tilpas hjælp og støtte, så får barnet mod og kundskaber til at kunne selv. 

Det er vigtigt ikke at stille krav om præstation i denne fase og at gå med små skridt i det tempo, der passer den enkelte.

Sproglige rollemodeller: 

For at barnet tør overskride grænsen for, hvad det allerede kan selv til det han/ hun stadig har brug for hjælp til, så behøves gode rollemodeller. 

Gode rollemodeller instrurer i, hvordan de sproglige værktøjer anvendes ved at vise, fortælle, modellere, tilpasse, tydeliggøre og “oversætte” indtrykkene fra omverdenen. 

Et barn, der fx selv bruger to-ordssætninger, behøver gode rollemodeller, der tydeliggør anvendelsen af tre- og fire-ordssætninger. 

Som gode rollemodeller skal vi også kunne skabe motivation og energi, så barnet tør overskride grænsen for, hvad det allerede kan og det han/ hun stadig behøver lidt hjælp for at klare. Sprogtræningen tilpasses derfor altid efter den enkeltes interesser og motivation, fordi vi lærer bedst, når vi har det sjovt samtidig. 

Sprogtræningens fire faser: 

For at kunne tilrettelægge sprogtræningen, så øvelserne og legene er et skridt foran det barnet allerede kan selv, så skal personerne omkring barnet først kunne kortlægge det aktuelle mestringsniveau og afgøre hvad der ligger et lille skridt foran i den nærmeste udviklingszone.

I den næste fase forberedes øvelserne til sprogtræningen ved fx at fremstille materialer, der kan tydeliggøre det nye som skal øves i sprogtræningen. Dette gøres gerne sammen med barnet, så det får ejerskab over materialet.

I tredje fase øver barnet de nye færdigheder sammen med en voksen med alt den hjælp der er behov for og uden at skulle præstere. 

Den sidste fase er den længste fase, da det er her barnet afprøver sine nye færdigheder i hverdagen og i mange forskellige sociale sammenhænge. For at få mange gentagelser og positive oplevelser med at generalisere det nye må alle omkringværende voksne vide, hvad barnet har øvet sig på.

Hvor er barnet på vej hen?

Sprogtræning med Karlstadmodellen vil tilrettelægges et skridt foran det barnet kan. Læs mere om sprogudvikling og de forskellige sproglige udviklingsfaser inden for Karlstadmodellen, for at blive klogere på, hvor jeres barn er på vej hen og hvordan I bedst kan støtte og guide et skridt foran denne rejse.