Tidlig indsats – på vej mod sproglig kommunikation

Studiecirklen* henvender sig til jer, som er nybagte forældre, andre familiemedlemmer og nærtstående til et spædbarn med risiko for at opleve udfordringer i sin sprogudvikling. 

Fokus vil være den tidligste kommunikation og hvordan I skaber et godt udviklende kommunikativt miljø for et spædbarn med behov for en anderledes og tidlig indsats. 

Formål: 
Målet med en tidlig indsats er at forebygge forhindringer og negative oplevelser, så barnet kan komme godt fra start. Mange oplever det som et stort ansvar at være vejviser for et barn, som kan have svært ved spontant at udvikle sit sprog. Studiecirklen har derfor fokus på at styrke jeres oplevelse af håb og energi samtidig med, at I får viden og værktøjer om sprogudvikling, så I kan føle jer mere trygge og klædt på i den nye rolle som vejviser og sproglige rollemodeller. 

Tid og sted: 
Studiecirklen mødes første gang, når barnet er mellem 0-3 måneder. Der afholdes i alt 6 møder med ca. en måneds mellemrum. Hvert møde varer 2 timer og foregår i familiens eget hjem. 

Indhold: 
Møderne består af fælles refleksioner ud fra korte oplæg om udviklingen af en tidlig kommunikation samt konkrete forslag til sprogstimulerende øvelser og lege i hverdagen. Sprogstimuleringen vil altid tage udgangspunkt i den trygge og tætte relation mellem jer og barnet. 
Forslagene vil både indeholde blikøvelser, motoriske øvelser, lytteøvelser, imitationsøvelser, kropsmassage og lege, der træner både kognitive, sociale og følelsesmæssige færdigheder. Der anvendes materialer og metoder, der kan tydeliggøre og understøtte den tidlige kommunikation for barnet (fx tegn). 

Det er aldrig for tidligt at starte med sprogtræning, eftersom udviklingen af sproget starter allerede, når fosteret ligger inde i morens mave. For at opnå lige ret til deltagelse, respekt og frihed som vores jævnaldrende behøver vi er sprog – og for at udvikle et sprog behøver nogle børn en anderledes tilgang. Jeg hjælper jer med at kunne give jeres barn den støtte, som han/ hun behøver for at komme bedst muligt fra start. 

Kontakt mig for en uforpligtende snak om formen eller andre spørgsmål ang. studiecirklen “På vej mod sproglig kommunikation”. 

*En studiecirkel er en gruppe mennesker, som mødes regelmæssigt i en periode for at fordybe sig i et bestemt område.