Kurset i tegn til tale er for dig, der ønsker at blive gode samtalepartnere og sproglige rollemodeller for personer med behov for ekstra støtte til sin sprogudvikling ved hjælp af Tegn Til Tale som tydeliggørende værktøj. 

Kurset vil give en forståelse for værdien og principperne bag Tegn Til Tale samt praktiske erfaringer til, hvordan I kan bruge tegn i hverdagen.

Fordele ved Tegn Til Tale: 
Når du kommunikerer med tegn vil det talte sprog blive mere tydeligt og lettere at forstå for barnet. Det visuelle sanseindtryk gør det nemmere for barnet at lære de små nuancer og sætningsopbygningen i det talte sprog. Det gælder også for det helt lille spædbarn, som af forskellige årsager er i risiko for at blive forsinket i sin sproglige udvikling. Det talte sprog består af lydbølger, som vi ikke kan se. Det kan derfor være svært for nogle at opfange og adskille de mange lyde. Barnet skal først kunne opfange lydene før han/ hun selv kan lære at udtale dem. 

Tegn-til-tale vil desuden give mulighed for at udtrykke ønsker og behov før det talte sprog er udviklet tilstrækkeligt. På den måde kan barnet ved hjælp af Tegn Til Tale blive forstået, være den del af fællesskabet og udvikle sine sproglige kompetencer. 

Målgruppe: Indholdet på kurset vil tilpasses deltagernes udgangspunkt for brug af tegn og give praktiske redskaber med hjem til anvendelse af tegn i forskellige hverdagssituationer. Både forældre, pædagogisk personale, andre fagpersoner, familiemedlemmer, hjælpere og andre interesserede i Tegn Til Tale kan deltage i kurset.

Sted: Kurset forgår i jeres hjem, institution eller skoletilbud og tilbydes også for personalegrupper, hvor indholdet tilpasses jeres udgangspunkt for brug af tegn. 

Varighed: 6 timer (2 timer x 3 dage med ca. 14 dages interval)

Pris: 10.560 kr. + kørsel.  

*kørsel udregnes efter statens taks 3,73 kr. pr. kilometer (2023) samt kørselstid 440 kr. pr. time inkl. moms.

Sprog For Alle afholder også løbende offentlige kurser i Tegn Til Tale. Kontakt mig evt. ved interesse for at høre om aktuelle kurser.

Tegn til tale på Instagram

På instagramprofilen @Tidtiltegn kan du se videoer og blive inspireret til tegn til forskellige temaer og højtider. 

Alle tegn har en tekst med en beskrivelse af tegnets udførelse og en huskeregel til, hvordan tegnet laves.