Denne politik beskriver, hvilke personoplysninger Sprog For Alle indsamler om kommende og nuværende kunder, om besøgende på Sprog For Alles hjemmeside og om andre eksterne samarbejdspartnere. Den beskriver også, hvordan oplysningerne håndteres, hvem de deles med og hvornår de bliver slettet igen.

Politikken opfylder kravene til oplysning om behandling af personoplysninger i EU’s Forordning om beskyttelse af persondata (GDPR) 2016/679 af 27. april 2016, som er trådt i kraft 25. maj 2018, samt lov om persondata.

1.   Politikken gælder for følgende dataansvarlige organisation:

Sprog For Alle
Knudrisgade 44, 1
8000 Aarhus C
kontakt@sprogforalle.dk
www.sprogforalle.dk
CVR.: 41132337

Hvis du har spørgsmål til persondatapolitikken kan du rette henvendelse til kontakt@sprogforalle.dk

2.   Behandlingsgrundlag for personoplysninger på Sprog For Alle

Jeg indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor det er relevant for din aktivitet hos Sprog For Alle. Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder jeg altid alle relevante lovbestemmelser. Jeg vil kun opbevare dine persondata, så længe jeg enten er pålagt en juridisk forpligtelse til det, eller så længe det er relevant for det formål de blev indsamlet til.

Afhængig af, om du blot besøger hjemmesiden, overvejer at blive kunde, eller er kunde hos Sprog For Alle, behandler jeg forskellige oplysninger om dig og personen, som ydelsen retter sig imod.

3.   Personoplysninger jeg indsamler og behandler om dig:

Sprog For Alle kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger.
Disse persondata kan blive indsamlet og behandlet, når du sender spørgsmål, reklamationer, feedback, tilmeldinger, anmodninger om tilbud på en ydelse, køber en vare eller ydelse, sender video- eller billedmateriale, besøger Sprog For Alles hjemmeside, Facebookside eller Instagram.

3.1. Interesseliste/ venteliste til kurser

Hvis du kontakter Sprog For Alle med interesse i en ydelse via hjemmeside, e-mail, Facebookside, Instagram eller via telefonopkald, vil jeg oplyse dig om, at jeg opbevarer dine oplysninger på en interesseliste. På interesselisten behandles følgende oplysninger om dig: navn, telefonnummer, e-mail og ønsket ydelse. Formålet er at kunne kontakte dig, når jeg har fundet et tilbud eller en plads på et kursus, der evt. kunne have interesse for dig.
Alle oplysninger slettes efter 3 år. Hvis du ikke længere ønsker at stå på interesseliste har du altid ret til at få dine oplysninger slettet. Du har også ret til at få oplyst, hvilke oplysninger jeg behandler om dig.

3.2. Kommende/ nuværende kunder

Hvis du ønsker at købe og modtage en ydelse eller et produkt fra Sprog For Alle, har jeg brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlingen og tilbyde dig min services.
Når en person ansøger om en ydelser, indsamles følgende oplysninger: navn, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefon nr., E-mailadresse, betalingsoplysninger. Se også afsnit 3.5. og 3.6. om behandling af video og billeder efter ekstra samtykke.
Oplysningerne bruges til at kunne kontakte dig. Adressen vil eksempelvis anvendes, hvis du ønsker, at vejledning af sprogtræningsforløb eller tegn-til-tale kursus afholdes på din adresse eller hvis du ønsker levering af en vare. Betalingsoplysningerne behandles til brug for administration af betalingen for ydelsen. For oplysninger om sletning af persondata se afsnit 5 om sletning.

3.3. Barn/ ung/ voksen som ydelsen retter sig imod

I de tilfælde, hvor den købte ydelse skal tilrettelægges specielt efter et bestemt barn, ung eller voksen, vil Sprog For Alle indsamle følgende relevante oplysninger om vedkommende: navn, adresse, alder, køn, andre oplysninger du finder relevante for tilrettelæggelsen af en individuel og personlig ydelse som fx vejledning i et sprogtræningsforløb.
Se også afsnit 3.4. og 3.5. om behandling af video og billeder efter ekstra samtykke. For oplysninger om sletning af persondata se afsnit 5 om sletning.

3.4. Videobehandling

Ved opstart af et vejledningsforløb i sprogtræning med Sprog For Alle vil du blive spurgt om samtykke til, at tilsendte videooptagelser af sprogtræningsmodtageren, må anvendes internt i Sprog For Alle med mindre andet aftales.  Videoklippene studeres med henblik på en fuldstændig analyse af sprogtræningsmodtagerens sprog, kommunikation og samspil med andre i forskellige situationer. Formålet med analysen er at bidrage til positive tiltag for sprogudviklingen via en kvalificeret vejledning af forældre, personale, familie og andre involverede. Videoklippene kan blive vist til sprogtræningsmodtagerens netværk samt interne samarbejdsparterne i Sprog For Alle, der alle har tavshedspligt.

Ud over modtagen af sprogtræningen kan deltagere på videoklippene være forældre, personale, andre børn eller andre med tilknytning til vedkommende. Personlige oplysninger vil ikke blive nævnt eller opbevaret sammen med filmen, bortset fra de fornavne, der nævnes på filmen. Alle berørte har ret til at se videoklippene og få mulighed for at ændre i klippet inden det vises.
Kunden opbevarer selv filmklippene og sender et link til deling til Sprog For Alle. Alle links vil blive opbevaret i et dokument på Sprog For Alles egen konto på Google Drev (Se afsnit 4; Deling med andre)
I enkelte tilfælde vil der indhentes en ekstra samtykke til, at videoklippene må deles som markedsføring på Sprog For Alles hjemmeside, Facebookside og Instagram eller anvendes som indhold på kurser. Videoklippene vil i disse tilfælde blive bearbejdet og redigeret inden brug. Personer på filmklippet vil få mulighed for at se de udvalgte videoklip igennem og de deles ikke uden samtykke. I disse tilfælde vil filmklip til markedsføring opbevares sikkert på Sprog For Alles egen konto på Google Drev (Se afsnit 4; Deling med andre). Videooptagelser slettes fra Google Drev senest 3 år efter samarbejdet er afsluttet. I har ret til at afbryde samarbejdet når som helst. Se også afsnit 5 om sletning.

3.6 Billedbehandling

Sprog For Alle vil efter samtykke anvende billeder af sprogtræningsmodtageren og dets sprogtrænere til at synliggøre vores tilbud i form af markedsførings på Sprog For Alles hjemmeside, Facebookside, Instagram, brochurer og i PowerPoint-slides til kursusformål. Alle berørte personer på billederne har til enhver tid ret til at skrive og bede om at få billeder fjernet igen fra hjemmesiden, Facebook, Instagram, brochurer og PowerPoint-slides.
Inden og efter billederne bruges til markedsføring opbevares de sikkert på Sprog For Alles egen konto på Google Drev. Billederne slettes senest 3 år efter samarbejdet er afsluttet. I tilfælde hvor samtykke trækkes tilbage vil billederne slettes hurtigst muligt (Se afsnit 4; Deling med andre)

4.   Deling med andre

Sprog For Alle sælger ikke dine persondata videre til andre, og overfører ikke dine persondata til tredjelande. Der anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.
Sprog For Alles har en hjemmeside hos wordpress.com, som fungerer som en ekstern databehandler. Alle persondata som du oplyser på hjemmesiden www.sprogforalle.dk vil blive opbevaret i wordpress.coms datacentre.
Jeg opbevarer persondata, video og billeder på en Google Drev-tjeneste, som forpligter sig til at overholde GDPR i relation til deres behandling af kunders personlige data og med en sikkerhedsprotokol, hvor data, som transitives i tjenesten fra klienter og mellem datacentre, er beskyttet ved hjælp af TLS-kryptering (Transport Layer Security).

5.   Sletning

Jeg sletter alle oplysninger senest 3 år efter samarbejdet er afsluttet. Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger jeg behandler om dig. Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har jeg pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som de skulle bruge dem til. Du kan også skrive til kontakt@sprogforalle.dk, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen.

6.   De registreredes rettigheder

6.1. Indsigt

Som registreret har du ret til at få indsigt i de personoplysninger, som jeg behandler om dig. Ved at skrive til mig (på ovenstående adresse – se under pkt.1) kan du anmode om indsigt i de personoplysninger, som Sprog For Alle har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Din indsigtsanmodning vil blive behandles så hurtigt som muligt.

6.2. Berigtigelse og sletning

Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personoplysninger, der behandles om dig. Din anmodning vil efterkommes så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis din anmodning ikke kan imødekommes kontakter jeg dig.

6.3. Begrænsning af behandling

Du har under særlige omstændigheder ret til at få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontakt mig venligst, hvis du ønsker en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

6.4. Dataportabilitet

Du har ret til at modtage dine personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet mig) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

6.5. Indsigelsesret

Du har ret til at bede om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse). Du kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved at kontakte Sprog For Alle.

6.6. Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af personoplysninger er baseret på samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. Kontakt mig venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke. Du skal være opmærksom på, at det i nogle tilfælde kan medføre, at du ikke længere kan fortsætte med at modtage samme ydelse som tidligere.

6.7. Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive personoplysninger

Såfremt du er forpligtet til at give oplysninger om dig selv til Sprog For Alle, så vil det fremgå dér, hvor vi indsamler oplysningerne. Hvis du ikke vil afgive de personoplysninger, som anmodes, så kan det have den konsekvens, at du ikke kan modtage pågældende ydelse. Din adresse er fx nødvendig at få oplyst, hvis du ønsker at vejledning i sprogtræningsforløb eller kursus skal afholdes på din adresse.

7.   Sikkerhed

Sprog For Alles behandling af personoplysninger er underlagt en IT- og Sikkerhedspolitik. Sprog For Alles IT- og Sikkerhedspolitik indeholder ligeledes regler for gennemførelse af risikovurdering og konsekvensanalyse af eksisterende, samt nye eller ændrede behandlingsaktiviteter. Der er implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor personoplysningerne indsamles og frem til sletning, ligesom behandlingen af personoplysningerne alene overlades til databehandlere, der opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.

8.   Klage til tilsynsmyndighed

Hvis du er utilfreds med behandlingen af dine personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. (tlf. 33193200, mail: dt@datatilsynet.dk)

9.   Opdatering af denne Politik

Sprog For Alle er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. Derfor gennemgås denne politik regelmæssigt for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne Politik kan ændres uden varsel. Væsentlige ændringer af politikken vil blive offentliggjort på www.sprogforalle.dk sammen med en opdateret version af politikken. Dato for seneste opdatering af persondatapolitikken fremgår øverst på dokumentet.

Senest ajourført 24. juli 2020