Sprog for alle


Linda Ravn Sørensen 

Certificeret vejleder i 
Karlstadmodellen

Pædagog med specialisering indenfor special- og socialområdet
Studiecirkelleder indenfor området Tidlig kommunikation Bestyrelsesmedlem i IAKM-DK

Mit navn er Linda Ravn Sørensen og min vision er kort sagt et samfund med ‘Sprog for Alle’. 
Et samfund hvor alle – uanset diagnose – kan få opfyldt sine rettigheder til frihed, respekt og deltagelse i fællesskabet. 
Jeg ønsker derfor at øge tilgængeligheden til viden om sprog og sprogudvikling samt værktøjer til, hvordan andre kan støtte og guide børn og unge, der afviger fra den typiske sprogudvikling. 

Dette gør jeg ved bl.a. at tilbyde individuelle vejledningsforløb i sprogtræning, etablerer samarbejdsnetværk omkring børn, unge og voksne med sproglige udfordringer samt afholde kurser om Karlstadmodellens værdier, pædagogiske principper og metoder samt kurser i tegn-til-tale. 
Jeg møder både barnets familie og fagpersoner med en individuel, fleksibel og åben tilgang, hvor indsatsen løbende tilpasses jeres behov indenfor rammerne i Karlstadmodellen.
Jeg hjælper med at skabe fælles fokus, overblik og sammenhæng mellem barnets vigtige voksne på tværs af hjem og institution og gøre sprogtræning til en del af hverdagen, da det virker mest effektiv for udviklingen af sproget.
Menneskesyn: 
Jeg tror på, at alle kan udvikle sit sprog, hvis sprogtræningen tilpasses, så den giver mening og er motiverende for den enkelte. Alle mennesker er forskellige og sprogtræningen må derfor også tilpasses den enkeltes kompetencer, interesser og hverdag. 
Jeg arbejder ud fra et helhedsorienteret aktivt menneskesyn, hvilket betyder, at jeg er særligt optaget af sprogudviklingens sammenhæng med den enkeltes trivsel, selvværd, identitetsfølelse, sociale færdigheder, opmærksomhed, kognitive udvikling og deltagelse i fællesskabet.
Sprog for Alle tager udgangspunkt i et humanistisk værdigrundlag, fordi jeg tror på, at en større mangfoldighed af stemmer i samfundet vil bidrage til en øget solidaritet, kreativitet og livskvalitet.
Erfaring: 
Jeg er certificeret vejleder i Karlstadmodellen samt uddannet specialpædagog og studiecirkelleder indenfor området Tidlig kommunikation.
Jeg ser det som min styrke, at jeg både har praksiserfaring fra almen- og specialdagtilbud som specialpædagog samt erfaring med at indgå i tæt samarbejde med familier i deres private hjem fra min tid som hjemmetræner, aflaster, sprogunderviser og vejleder i familienetværk med fokus på sprogtræning i hverdagen. 
Denne kombination gør mig i stand til at kunne tilpasse sprogtræningen til hverdagen både i hjemmet og i institutionens rammer efter jeres individuelle behov. 
Jeg har et særligt fokus på at styrke samarbejdet mellem forældre og fagpersoner, så I sammen kan løfte mere og skabe de bedste forudsætninger for udviklingen bl.a. i form af etablering og vejledning af individuelle sprognetværk. 
 
Målgruppe:
Jeg hjælper både børn, unge og voksne inden for normal- og specialområdet. Jeg har erfaring med at arbejde med børn med funktionsnedsættelser og/eller svære indlæringsvanskeligheder, som følge af fx. kromosomafvigelser, Autisme Spektrum Forstyrrelser, Down Syndrom, andre sjældne syndromer, dyspraksi mv. 
Det er aldrig for tidligt og heller aldrig for sent at starte sprogtræningen, eftersom vi alle træner vores sprog hele livet.
Kontakt mig gerne for en uforpligtende snak om, hvad jeg kan gøre for jer.