De første ord: 

Efter at barnet har passeret stationen med performativ kommunikation fortsætter rejsen mod primitiv grammatik (ordstadium).
På denne rejse er barnet på vej mod sine første ord. Ordene begynder så småt at kunne bruges til at bede om ting eller aktiviteter, til at bestemme over eller kommentere på omgivelserne eller til at fremhæve egenskaber hos sig selv. Ordene kan både blive udtrykt i tale og/eller med tegn til tale. 

Erfaring med ord: 

Der findes ingen naturlig sammenhæng mellem den måde vi udtrykker et ord og det ordet betyder. Barnet må derfor have hjælp fra gode rollemodeller til at lære sammenhængen mellem ordenes udtryk og indhold.

Nogle børn har behov for ekstra tydeliggørelse, flere gentagelser og variationer for at kunne lære disse sammenhænge. 

Når barnet ankommer til stationen med primitiv grammatik vil det have lært at udtrykke ca. 50 ord og det vil kunne forstå fire gange så mange ord. De voksne må derfor ikke begrænse de ord de præsenterer for barnet indtil han/ hun selv har lært at sige det, da det indre ordforråd vokser hurtigere end de ord som udtrykkes spontant. 
Barnet øver samtidig at kombinere bestemte ord i enkelte udtryk som fx “der hund”, “sut væk” eller “mere mad”.

Sproglige rollemodeller: 

For at barnet lærer at bruge ordenes magt, så behøver det mange positive erfaringer med at anvende det i hverdagen. Omgivelserne må derfor øve sig i at overtolke og bekræfte udtryk fra barnet og signalere forventning og glæde i samspillet. Mange voksne må også øve at sænke tempoet, så barnet får mulighed for både at begynde og svare i samspillet. Det kan tage tid at opfange, bearbejde, planlægge og udtrykke sine svar. Her kan tegn til tale være en hjælp for barnet. I denne fase af udviklingen vil de voksne anvende tegnene til at tydeliggøre nøgleordene i de sætninger de siger.

Hvem er på vej mod primitiv grammatik?

Rejsen på vej mod primitiv grammatik bevæger sig mod de sproglige kompetencer, der er typiske for et barn på 1,5 år med en generel udvikling. Ældre børn og voksne kan stadig være i denne fase og en tilpasset sprogtræning kan støtte dem på vej på rejsen.