De første enkle sætninger: 

På denne rejse lærer barnet stadig flere nye ord, men også hvordan ordene kan have forskellige funktioner, kombineres til enkle sætninger og anvendes til at påvirke andre. 

På dette udviklingstrin kan det være en fordel at anvende tegn til tale, så der laves et tegn til hvert ord i sætningerne. Det er med til bl.a. at tydeliggøre at der er flere ord i stedet for at ordene flyder sammen til én lang talestrøm. 

Ordene funktioner: 

I denne fase mangedobles ordforrådet og barnet behøver derfor en måde at organisere de mange ord i sin indre hukommelse. Derfor kan øvelser og lege bestå af at inddele ordene efter forskellige kategorier. Det kan være inddelinger efter:

  • Over- og underbegreber (fx inddeling i farver, dyr, køretøj, tøj osv.)
  • Hvad der passer sammen (fx kat + miav eller kniv + gaffel)
  • Modsætninger (fx kontrasten mellem stor og lille)
  • Grammatiske funktioner (fx handlinger, som er udsagnsord)
  • Lyde i ordene (fx ord der starter med [b] )

Ordenes rækkefølge: 

Vi kombinerer ord i en bestemt rækkefølge for at udtrykke en bestemt betydning. I Karlstadmodellen anvendes former og farver til at tydeliggøre strukturen i den enkle grammatik.

Rød firkant = subjektet (alle levende mennesker og dyr) Fx hund

Lyseblå trekant = verbum (handlingen) fx spise

 Rød cirkel = Objektet (Det der bliver gjort noget med) Fx kage

Et sprogligt udtryk: 

For at kunne udtrykke sig kræver det en udtryksform. Talesproget er den mest anvendte udtryksform i vores samfund. Derfor er der også fokus på at barnet lærer at kunne høre forskel på de forskellige lyde i sproget, at kunne efterligne lyde i talen og at kunne variere brugen af sin stemme ved fx at gå op og ned i tonelejet. 
Det kan være en fordel at anvende tegn til tale, da det giver mange børn mulighed for et større ordforråd end de ord, som kan udtales.

Hvem er på vej mod enkel grammatik? 

Rejsen på vej mod stationen “Enkel grammatik” begynder, når barnet har ca. 50 ord, som det kan bruge spontant (også kaldet det aktive ordforråd). Inden rejsen begynder har barnet også lært kommunikere den primitive grammatik ved fx at kunne sige “der hund”, “sut væk”, “mere mad” eller lignende. 
I løbet af denne nye rejse bevæger barnet sig mod de sproglige kompetencer, der er typiske for et barn med en generel udvikling på ca. 2,5 år.
Ældre børn og voksne kan også have behov for støtte i denne fase af sprogudviklingen for at lære at anvende den enkle grammatik.