Rejsen forsætter:

Når barnet er nået til stationen med den enkle grammatik går rejsen direkte videre mod udbygget grammatik. I denne udviklingsfase lærer barnet at anvende en mere og mere kompliceret grammatik og at kunne udtrykke flere nuancerede budskaber, som ikke længere kun er knyttet til det, som sker her og nu. 

Sprog som bearbejdning af verden: 

Der åbnes en ny verden inden for sprogets muligheder, hvilket både bruges til at kunne udtrykke sig, men også til at bearbejde, tolke og forstå omverdenen. Barnet lærer bl.a. både om det som sker, det som er sket, det som skal til at ske, det som kan ske og det som ikke kan ske, men kun findes i fantasien. Det kan være en fordel at anvende tegn til tale som et supplement til talesprogets udtryk og tydeliggørende værktøj til betydningen af sproget. På dette udviklingsniveau anvendes tegn både for alle ord i sætningerne samt bøjninger. 

Sproglige rollemodeller: 

De voksne ledsager og støtter på rejsen ved at være et skridt foran og tydeliggøre sprogets mere avancerede indhold, form og anvendelse. De støtter både barnet i at lære ord fra alle ordklasser, at organisere og kategorisere de mange nye ord, at lære hvordan ordene bøjes, at lære hvordan ordene sammensættes til forskellige betydninger og sætninger, at udvikle sin udtale af ordenes lyde samt hvordan sproget bruges i forskellige sammenhænge og til forskellige formål. De voksne kan støtte læringen ved at anvende Karlstadmodellens pædagogiske principper: tydeliggørelse, struktur, kontinuitet, Empowerment og et skridt foran

Hvem er på vej mod udbygget grammatik? 

Rejsen begynder, når barnet har lært at anvende den enkle grammatik med rækkefølgen subjekt (firkant), verbum (trekant) og objekt (cirkel), som er typisk for et barn på 2,5 år. Den næste fase i udviklingen bevæger sig mod stationen med udbygget grammatik som et barn med en typisk sprogudvikling når som 5 årig. 
Ældre børn og voksne kan stadig være på denne rejse og kan have behov for støtte og guidning ved hjælp af sprogtræning med Karlstadmodellen på vej mod udbygget grammatik.