Læring gennem flere sanser: 

Muligheden for at opfange og forstå det som skal læres forstærkes, når vi giver den samme information gennem flere sansekanaler som fx berøring, syn og hørelse. De forskellige sanser kan være med til at synliggøre og tydeliggøre nogle af de indtryk, der er svære at tolke og forstå. 

At gøre det abstrakte mere konkret: 

Vores talesprog kan hverken ses eller røres, hvilket gør det ekstra svært for nogle at lære fx talesprogets mange lyde, de grammatiske regler og kommunikationens anvendelse i forskellige sociale sammenhænge. 

I Karlstadmodellen anvendes derfor både former, farver, figurer, og stukturer til at tydeliggøre og repræsentere det abstrakte sprog. 

Tegn til tale anvendes også som et tydeliggørende værktøj og støtte til læringen, eftersom tegnene synliggør de enkelte dele i sproget, som ellers kan flyde sammen til en uforståelig strøm af lyde for nogle børn.
Der ud over anvendes også både konkrete genstande, billeder, piktogrammer og skrift. Nedenfor ses eksempler på, hvordan dele af sproget kan tydeliggøres ved at stimulere flere sanser samtidig.