Alle har ret til en stemme i sit eget liv

Sprog For Alle tager udgangspunkt i, at ALLE – uanset alder og diagnose –  har ret til at lære, anvende og udvikle et sprog og at alle kan udvikle sig!

Visionen i Sprog For Alle er at øge tilgængeligheden til viden og værktøjer til, hvordan personer omkring børn, unge og voksne med sproglige udfordringer kan støtte udviklingen af sproget. Sproget hjælper os til både at kunne dele vores indre verden med andre, men også med at forstå, bearbejde, huske og tolke verden omkring os samt styrke oplevelsen af os selv. Sproget bidrager derfor både til en øget trivsel, frihed og deltagelse i det sociale fællesskab.

Alle kan udvikle sit sprog, hvis det giver mening og er motiverende. Eftersom vi alle er forskellige vil tilgangen tilpasses den enkeltes kompetencer, interesser og hverdag. 

  Sprog For Alle tilbyder følgende ydelser:

  • Individuel vejledning i sprogtræning (samt etablering af sprogtræningsnetværk)
  • Kurser om Karlstadmodellen
  • Kurser i tegn til tale
  • Studiecirkler om tidlig indsats ift. børn, der er i risiko for at opleve sproglige udfordringer

  Håb er med til at skabe fremtiden – og jeg støtter jer derfor i at turde drømme og håbe på, at udvikling er muligt og hjælpe med at finde en vej frem på sprogrejsen.

   Sprog For Alle kombinerer faglighed, engagement og medmenneskelige værdier. Der arbejdes ud fra Karlstadmodellens teorier og principper, hvormed viden om sprogudviklingen kobles sammen med specialpædagogiske tilgange, familiecentreret og netværksbaseret samarbejdsmodeller samt et ligeværdigt menneskesyn. 

   Tidlig indsats

   Det er aldrig for tidligt at starte når det drejer sig om at støtte udviklingen af sprog og kommunikation. 

   Ydelser

   Alle kan udvikle et sprog, når det giver mening og er motiverende. Jeg hjælper med at finde vejen ind. 

   Tegn Til Tale

   Et tydeliggørende værktøj til at blive forstået, deltage i fællesskabet og udvikle sine sproglige færdigheder.